Truqui'ns al 658.91.71.51|info@comptabilitatlleida.com
Comptabilitat2018-10-13T16:08:20+01:00

El rigor en el tractament comptable de la informació econòmica de l’empresa, d’acord en tot moment amb la legislació vigent, reflexa fidelment la situació de l’empresa, de forma que serveixi per a una adequada presa de decisions.

comptabilitat

Les principals gestions que realitzem:

Confecció de la comptabilitat
Confecció i manteniment dels Llibres Oficials (Diari, Major, …)
Balanços i compte de resultats periòdics
Revisions i informes dels Estats Financers
Amortitzacions i ajustaments de fi d’any
Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de comptabilitat
Elaboració i dipòsit de les comptes anuals al Registre Mercantil
Actualització de comptabilitats
Recolzament al seu equip administratiu-comptable mitjançant l’assessorament continu
Supervisió de la comptabilitat confeccionada per vostès en les seves instal·lacions
Contacti

Comptabilitat a domicili

Per una adequada presa de decicions
Contacti