Llámenos al 658.91.71.51|info@comptabilitatlleida.com
Contabilidad2018-10-13T16:08:18+01:00

El rigor en el tractament comptable de la informació econòmica de la empresa, d’acord en tot moment amb la legislació vigent, reflexa fidelment la situació de l’empresa, de forma que serveixi per una adequada presa de decicions.

comptabilitat

Les principals gestions que realitzem:

Confecció de la comptabilitat
Confecció i manteniment dels Llibres Oficials (Diari, Major, …)
Balanços i compte de resultats preiòdics
Revisions i informes dels Estats Financers
Amortitzacions i ajustaments de fi d’any
Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de comptabilitat
Elaboració i dipòsit de les comptes anuals al Registre Mercantil
Actualització de comptabilitats
Recolçament al seu equip administratiu-comptable mitjançant l’assessorament continu
Supervisió de la comptabilitat confeccionada per vostes en les seves instal·lacions
Contacti

Comptabilitat a domicili

Per una adequada presa de decicions
Contacti